Organy - różnica pomiędzy włączonym a wyłączonymi registrami
Organy

różnica pomiędzy włączonym a wyłączonymi registrami